Oferta
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. Dariusz Skowera

Oferta ubezpieczeniowa

W naszej ofercie znajdą Państwo ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia domów, ubezpieczenia samochodu, ubezpieczenia grupowe, ubezpieczenia turystyczne, zdrowotne, a także ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC.

 

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • assistance,

 • ubezpieczenie AC,

 • ubezpieczenie OC,

 • ubezpieczenie NNW,

 • ubezpieczenie szyb samochodowych,

 • ubezpieczenie OP.

Ubezpieczenia majątku osób fizycznych

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych,

 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku,

 • ubezpieczenie mienia od dewastacji,

 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Ubezpieczenia dla przedsiębiorców

 • ubezpieczenie przedsiębiorcy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

 • ubezpieczenia finansowe (gwarancje ubezpieczeniowe),

 • ubezpieczenia techniczne(budowlano-montażowe),

 • ubezpieczenia transportowe.

Ubezpieczenia osobowe i zdrowotne

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • ubezpieczenie prywatnej opieki medycznej,

 • ubezpieczenie szkolne dla dzieci.

Ubezpieczenia dla pracowników

 • oferujemy specjalnie dobrane pakiety ubezpieczeń indywidualnych i grupowych.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i zawodowej

Ubezpieczenia dla rolników

 • ubezpieczenie budynków gospodarstw rolniczych,

 • ubezpieczenie OC rolników,

 • ubezpieczenie upraw.